News thuy san

Xử lý nước trước khi thả tôm – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Công đoạn chuẩn bị, xử lý nước trước khi thả tôm. trong nuôi tôm công nghệ cao của anh Long Văn Nghĩa
—————————————-
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber
Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng.

Mô hình nuôi lươn sinh sản của anh Sử Văn Bảy.

https://www.facebook.com/baclieu123?ref=bookmarks

Trở lên đầu trang