THUY SAN BAC LIEU

Xử lý nước thải trong nuôi tôm

Anh Long Văn Nghĩa ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Là người áp dụng kỹ thuật xử lý chất thải nuôi tôm rất hiệu quả. Nước sau khi lắng lọc và xử lý đã tuần hoàn tái sử dụng, nuôi theo quy trình khép kín không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

#xulychatthainuoitom #thuysan #xulynuocthainuoitom #thuysanbaclieu #baclieu

Trở lên đầu trang