THUY SAN BAC LIEU

Xử lý chất thải nuôi tôm – Tuần hoàn nước tái sử dụng

Quy trình xử lý chất thải trong nuôi tôm của anh Tạ Đức Nghĩa ở ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Là quy trình áp dụng kỹ thuật tiên tiến, xử lý tốt nguồn nước thải và tái sử dụng lại., đảm bảo quy trình khép kín, không ảnh hưởng đến môi trường nuôi xung quanh.

#xulychatthainuoitom #thuysan #quytrinhxulychatthai
#xulynuocthainuoitom
#thuysanbacliêu #baclieu

Trở lên đầu trang