News thuy san

Vào vụ tôm càng xanh – thủy sản | In the case of giant freshwater shrimp

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Bà con nông dân trong huyện Hồng Dân phấn khởi vì sản xuất thuận lợi.
————————————
Farmers in Hong Dan district are excited about favorable production.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang