News thuy san

Tỷ phú cua đinh – thủy sản | Billionaire crab nail

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực có thể nhân rộng cho bà con nông dân như; Nuôi cua đinh, cá bóng tượng, cá trình, cá sấu, chồn hương…
——————————————-
Many models bring practical effects that can be replicated for farmers such as; Breeding crabs, fish, statue fish, crocodile, weasel …
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang