THUY SAN BAC LIEU

Trúng đậm vụ tôm

Anh Nguyễn Thành Công ở xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trúng đậm vụ tôm thẻ. Vuông nuôi có diện tích 2.200 mét vuông, mật độ nuôi 170 con/mét khối, thời gian nuôi 120 ngày(hai giai đoạn)về size 27 con và thu trên 13 tấn tôm. ĐT anh Công 09194055530946525252
#nuoitom #nuoitomsieuthamcanh #nuoitomthe #thuhoachtom #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang