News thuy san

trúng đậm vụ cá thác lác cườm – fish

#nuoitrong #Trangtincuocsong #nuoica

Trúng đậm vụ cá thác lác cườm, đây là mô hình cho những thanh niên mới khởi nghiệp với mô hình nhỏ vốn ít nhưng làm rất hiệu quả. Mời các bạn cùng xem mô hình nuôi cá thác lác cườm của một đoàn viên thanh niên trong huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Trở lên đầu trang