News thuy san

Tôm càng – Thu hoạch tôm càng xanh – thủy sản | Giant freshwater shrimp harvest

#thuysan #nuoitomcang #trangtincuocsong

Nông dân ấp Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A thu hoạch trúng mùa tôm càng xanh nên ai nấy đều phấn khởi.
————————————–
Farmers in Vinh Loc and Vinh Loc A hamlets harvest the crayfish season so everyone is excited.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang