Trần Quang Huy official

THỰC TẬP SINH NUÔI TÔM NÓI GÌ VỀ FARM NUÔI OPS I TRẦN QUANG HUY

Chia sẻ bài học từ việc thực tập nuôi tôm tại farm nuôi ops của học viên. Liên hệ học tập Trần Quang Huy 0913753035

Trở lên đầu trang