News thuy san

Thu hoạch tôm thẻ (trúng đậm)- trang tin cuoc song

#nuoitomsieuthamcanh

cận cảnh thu hoạch tôm trúng đậm. Đây là khu nuôi tôm siêu thâm canh của anh Đỗ Minh Hải đang thu hoạch với ước tính của anh trừ đi chi phí mỗi ao nuôi còn lãi khoảng 40 triệu/ao.

#Trangtincuộcsống

Trở lên đầu trang