News thuy san

Thu hoạch tôm của năm 2019 – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #thuhoachtom

tổng hợp một số vụ thu hoạch tôm siêu thâm canh của năm 2019.
Trong năm 2019 nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trong tỉnh bạc liêu đã nuôi thành công tôm thẻ chân trắng. Mời các bạn xem đây là thành quả của họ.

Trở lên đầu trang