News thuy san

Thu hoạch hồ tôm 500 khối đạt 2,5 tấn – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Buổi thu hoạch tôm trong khu nuôi tôm công nghệ cao của anh Long Văn Nghĩa, ở Bạc Liêu
——————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber
Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng.

Mô hình nuôi lươn sinh sản của anh Sử Văn Bảy.

https://www.facebook.com/baclieu123?ref=bookmarks

Trở lên đầu trang