News thuy san

Thu 20 hồ lươn lời 01 tỷ đồng – thủy sản | Collect 20 eel lake with profit of VND 1 billion

#thuysan #Trangtinthuysan #nuoitom
Qua 11 tháng nuôi lươn Anh Phạm Văn Lẹ – xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, thu hoạch khoảng 7 tấn lươn thương phẩm/20 hồ, giá bán 150 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh còn lời trên 600 triệu đồng.
——————————-
After 11 months of raising eel, Mr. Anh Pham Van Le, Minh Dieu commune, Hoa Binh district, Bac Lieu province, harvested about 7 tons of commercial eel, the price was 150,000 VND / kg. After deducting expenses, he still has a profit of over VND 600 million.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang