News thuy san

Thoát nghèo từ ba triệu – trang tin thủy sản

#nuoitrong #tuduylamgiau #Trangtincuocsong

Ba triệu đồng làm nên sự nghiệp – đây là mô hình chăn nuôi của nhiều hộ dân đã tận dụng đất vườn tạp và số vốn ít ỏi có được để chăn nuôi trồng trọt, để tăng thu nhập cải thiện cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Trở lên đầu trang