News thuy san

Thiết kế lọc nước nuôi tôm siêu thâm canh | Ultra-intensive shrimp farming water filtration design

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom

Tự thiết kế lọc nước trong nuôi tôm siêu thâm canh – Đây là sáng kiến của anh Đỗ Minh Hải được anh áp dụng vào thực tế rất hiệu quả. Bộ lọc nước này có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực như: nuôi tôm, nuôi lươn, nuôi cá nhưng đặc biệt là lọc nước trong sản xuất tôm bost rất hiệu quả.
———————————————-
Self-designed water filtration in super-intensive shrimp farming – This is an initiative of Mr. Do Minh Hai that he has applied effectively. This water filter can be applied to many fields such as shrimp farming, eel farming, fish farming, but especially water filtration in bost shrimp production is very effective.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang