News thuy san

Thành công từ mô hình chăn nuôi tổng hợp – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoiluonkhongbun
Nhờ áp dụng mô hình này vào sản xuất tại gia đình, mà nhiều hộ dân trong huyện Vĩnh Lợi đã và đang trở nên khá giàu. Trong đó, phải kể đến là mô hình sản xuất của ông Liêu Thanh Pha, ở ấp Năm căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. với lợi nhuận hơn 70 triệu đồng/năm.
—————————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang