Trần Quang Huy official

TẠI SAO NUÔI TÔM TRÊN AO TRÒN LÓT BẠT 500m3 KHÔNG THÀNH CÔNG?|TRẦN QUANG HUY

Nuôi tôm trên ao tròn lót bạt 500m3 cần chú ý đến vấn đề về dinh dưỡng và khoáng chất.
Nuôi tôm về size lớn cần chú ý thay nước nhiều. Chuẩn bị nguồn nước nhiều và tốt. Liên hệ Trần Quang Huy

Trở lên đầu trang