News thuy san

Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm
giúp tôm tăng trưởng, đạt năng suất cao trong vụ nuôi
———————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang