THUY SAN BAC LIEU

Sử dụng Bồ Đề đúng quy trình sẽ làm tốt môi trường nước

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Bà con nông dân ấp 19, xã Phong Thạnh-Giá Rai-Bạc Liêu áp dụng quy trình sử dụng sản phẩm công nghệ sinh học Bồ Đề để cải tạo môi trường nước. Sau khi sử dụng môi trường nước được.cải thiện tốt giúp tôm nuôi phát triển tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Tư vấn kỹ thuật: Hưng 0967339688, Trường 0936708384., Ngọc 0982648512.
#nuoitom #nuoitomquangcanh #nuoitomsu #nuoica #nuoiluon #nuỏian #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang