News thuy san

Sản xuất tôm sạch – lúa an toàn theo mô hình hữu cơ – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Bà con nông dân huyện Phước Long đang cải tạo đồng ruộng chuẩn bị xuống giống vụ tôm năm 2020.
————————————————-
Farmers in Phuoc Long district are renovating fields to prepare for shrimp breeding in 2020.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang