News thuy san

Quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn | The process of raising vannamei ultra-intensive shrimp in 2 stages

#thuysan #Quytrìnhnuôitômthechântrắng

Trang tin giới thiệu đến các bạn Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2 giai đoạn theo công nghệ Biofloc của anh Lê Anh Xuân C.Ty TNHH Trúc Anh.
ĐT:0918.039.764 (Lê Anh Xuân)
—————————————–
News page introduces to you The process of raising super-intensive vannamei shrimp in 2 stages using Biofloc technology of Le Anh Xuan C. Truc Limited Truc Anh.
Tel: 0918.039.764 (Le Anh Xuan)
#Trangtincuocsong #nuoitomaotronnoi

Trở lên đầu trang