TÔM GIỐNG CP GOAL

Quản lý thức ăn hiệu quả trong nuôi tôm thẻ chân trắng[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL]

Quản lý thức ăn hiệu quả trong nuôi tôm thẻ chân trắng[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL].
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm: Quản lý nguồn thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng.
Nguồn: 2N-VTC16CÁM ƠN ĐÃ XEM CLIP!!!
TÔM GIỐNG CỦA CÔNG TY THỦY SẢN CP GOAL.
ĐỊA CHỈ: ẤP CẢNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG.
LIÊN HỆ:
SĐT1: 0918.777.146
SĐT2: 0942.292.782

Trở lên đầu trang