THUY SAN BAC LIEU

Quản lý nước nuôi tôm bằng công nghệ sinh học

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Sử dụng sản phẩm công nghệ sinh học Bồ Đề 688 trong việc xử lý môi trường nước làm ổn định độ pH, độ kiềm trong ao nuôi và giúp tôm mau lột vỏ phát triển nhanh
#nuoitom #nuoitomthamcanh #nuoitomcongnghiep #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang