TÔM GIỐNG CP GOAL

Quản lý mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong giai đoạn mùa mưa[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP

Quản lý mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong giai đoạn mùa mưa[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL].
Những biện pháp kỹ thuật để quản lý nuôi tôm siêu thâm canh trong giai đoạn mùa mưa.CÁM ƠN ĐÃ XEM CLIP!!!
TÔM GIỐNG CỦA CÔNG TY THỦY SẢN CP GOAL.
ĐỊA CHỈ: ẤP CẢNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG.
LIÊN HỆ:
SĐT1: 0918.777.146
SĐT2: 0942.292.782

Trở lên đầu trang