TÔM GIỐNG CP GOAL

Phương pháp xử lý gốc rạ, cải tạo đất lúa – tôm[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL]

Phương pháp xử lý gốc rạ, cải tạo đất lúa – tôm[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL].
Trung tâm khuyến nông hướng dẫn bà con nuôi tôm lúa biện pháp xử lý gốc rạ sau khi thu hoạch lúa để nuôi tôm và biện pháp cải tạo đất lúa tôm.CÁM ƠN ĐÃ XEM CLIP!!!
TÔM GIỐNG CỦA CÔNG TY THỦY SẢN CP GOAL.
ĐỊA CHỈ: ẤP CẢNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG.
LIÊN HỆ:
SĐT1: 0918.777.146
SĐT2: 0942.292.782

Trở lên đầu trang