Trần Quang Huy official

PHƯƠNG PHÁP TRỊ NẤM ĐỒNG TIỀN TRÊN BẠT AO NUÔI TÔM

PHƯƠNG PHÁP TRỊ NẤM ĐỒNG TIỀN TRÊN BẠT AO NUÔI TÔM I TRẦN QUANG HUY.
AO CHƯA CÓ TÔM
Xử lý bằng CaO liều 600kg 1000m2
Hoặc xử lý bằng NaOH pha loãng và dùng dẻ lau chà khắp mặt ao.
Hoặc HCl pha loãng dùng dẻ lau chà khắp mặt hồ.
Các công cụ trong ao nuôi thì đem ngâm bằng NaOH và HCl rồi đem dùng lại không cần thay mới.
Nếu ao có tôm:
Dùng BROMOCLEAN (Bronopol) liều 1 lít 1000m3 lúc 9h sáng. Trước khi dùng hạ mực nước ao nuôi xuống 50%. Đồng thời sau 24 tiếng xử lý nên thay nước 100%.
Định kỳ nếu thấy nấm đồng tiền phát triển mạnh thì dùng lại như trên.
Phải xử dụng vi sinh mạnh có chưa nhiều Enzyme như Epizym PST để xử lý xác nấm bị chết trôi trong nước tránh tôm ăn vào, vì nó rất tanh.
Chú ý: Không thể diệt 100% nấm trong ao, vì nếu chúng ta diệt 100% nấm thì sẽ làm tổn thương đến tôm vì vậy nên giảm mật độ nấm là chính. Chuyên tâm thay nước và bổ sung dinh dưỡng cũng như men đường ruột, men tiêu hóa và acid hữu cơ liều cao.
PHƯƠNG PHÁP TRỘN CHO TÔM ĂN
Trộn :
Epicin D liều 10ml kg thức ăn
One Q Shrimp liều 10Gkg thức ăn
Virocid liều 10gkg thức ăn
Áo thức ăn kỹ bằng Bindgel
#huy0913753035
#nuoitomtrenaolotbat

Trở lên đầu trang