News thuy san

Phương pháp nuôi tôm không dịch bệnh – thủy sản | Methods of shrimp farming without disease

#nuoitomkhongdichbenh

Phương pháp nuôi tôm không dịch bệnh, Trang tin cuộc sống chia sẻ đến các bạn phương pháp nuôi tôm siêu thâm canh làm sạch đáy ao phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi bằng men vi sinh.
———————————————-
Pest-free shrimp farming method, News of life sharing to you the method of super-intensive shrimp farming cleans the bottom of the pond to prevent disease on shrimp raised by probiotics.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber
Anh Đỗ Minh Hải, ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0918.777.971

#Thuysan #nuoitomthe

Trở lên đầu trang