THUY SAN BAC LIEU

Phòng trị bệnh cho rắn ri voi

Kỹ sư Võ Chí Công ở Trại Thực Nghiệm thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu có vài chia sẻ cách trị bệnh cho rắn ri voi. Công 0919731980

#tribenhchoran #ranrivoi #nuoiran
#thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang