News thuy san

Phòng bệnh cho lươn nuôi – thủy sản | Preventing disease for breeding eels

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoiluonkhongbun
Cách phòng ngừa các bệnh lươn trong quá trình nuôi, Như bệnh đường ruột, bệnh nắm, ký sinh trùng, bệnh giun sán, nuôi lươn khi khí hậu thay đổi. Thức ăn cho lươn từ, lươn bột đến thu hoạch.
—————————————-
How to prevent eel diseases during culture, such as intestinal diseases, grip disease, parasites, helminths, eel culture when the climate changes. Food for eel from, powder eel to harvest.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang