NÔNG DÂN NUÔI TÔM

Oxy trong ao nuôi tôm thẻ phần 1

Đang quay hết dung lượng.. Quay 3 lần mới ra được video.a em bà con nào muốn e ra phần 2 cmt bên dưới nha..muốn mua máy oxy liên hệ cmt bên dưới em cho sdt nha

Trở lên đầu trang