News thuy san

Ổn định độ kiềm – xử lý độ mặn trong nuôi tôm | thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Kỹ sư Khoa hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật nuôi tôm thâm canh…
—————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang