News thuy san

Nuôi trồng – Nuôi cá lóc trong vèo – trang tin cuoc song

#nuoitrong #fishing #nuoicaloc

Nuôi cá trong vèo. Tận dụng cá tạp làm thức ăn, đây là mô hình rất hiệu quả của nhiều hộ nông dân trong huyện Hồng Dân, đã tận dụng khúc kênh trước nhà và thức ăn từ cá tạp, ốc bưu vàng để nuôi cá lóc vậy mà thu nhập đem lại cho hộ gia đình rất cao.

Trở lên đầu trang