News thuy san

Nuôi trồng – Mô hình nuôi rắn ri voi, ri cá | Model of raising snakes of elephant and fish

#nuoitrong #nuoiranrivoi

Nhiều hộ dân nuôi rắn ri voi, ri cá đạt hiệu quả kinh tế cao trong địa bàn huyện Phước Long. Vì mô hình nuôi này chi phí thấp và rất dễ nuôi, giá bán ra cao nên bà con rất phấn khởi.
——————————————
Many households raising snakes with elephant and fish achieved high economic efficiency in Phuoc Long district. Because this model is low cost and easy to raise, the price is high so people are very excited.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

#Trangtincuocsong

Trở lên đầu trang