Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT TẬP 75 VI SINH NUÔI TÔM MỸ

Vinh sinh xử lý nước ao nuôi tôm có tính chất rất quan trọng. Nếu chọn không đúng loại vi sinh tốt pH nước sẽ không ổn định. Tảo sẽ chuyển liên tục. Khó giữ màu nước tảo khuê. Bạt sẽ bị nhớt và dễ đóng rong bờ. Khó khống chế vi khuẩn gây bệnh. Epicore với 2 sản phẩm độc đáo và có chất lượng vượt trội được công ty O.P.S nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam. Epicin Pond và Epizym PST. Liên hệ mua sản phẩm uy 0913753035

Trở lên đầu trang