Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT TẬP 71

Tại sao chúng ta phải chuyển đổi từ nuôi tôm trên ao đất lót bạt sang ao trong khung sắt lót bạt? Liên hệ Huy để được hướng dẫn 0913753035

Trở lên đầu trang