Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT – TẬP 56

Chi phí nuôi tôm hiện nay rất cao: đầu tư ao nuôi lớn, chi phí con giống cao, thức ăn giá cao, thuốc xử lý cao, chi phí điện đang tăng. Vì vậy phải chọn lựa quy trình nuôi thấp chi phí nhất mới có lợi nhuận. Liên hệ huy 0913753035

Trở lên đầu trang