Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT – TẬP 55

Sinh Viên năm I trường đại học nông lâm tp.hcm khoa nuôi trồng thủy sản nói về mục tiêu của mình. Anh Huy chúc mừng em đã có mục tiêu rõ ràng. Nhờ 1 động lực to lớn để vươn lên vượt khó. Chắc chắn em sẽ thành công.

Trở lên đầu trang