Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT- TẬP 51

Máy đó oxy , do oxy hòa tan trong nước và nhiệt độ ao nuôi. Liên hệ để mua máy mr Huy 0913753035.

Trở lên đầu trang