Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT- TẬP 45

Nuôi tôm 2 giai đoạn tại farm anh Vinh Ngũ Lạc, Duyên Hải Trà Vinh. Sử dụng giống cp, thức ăn up và thuốc ops. Tôm phát triển tốt, màu nước đẹp dễ quảng lý. Liên hệ tư vấn 0913753035 Mr Huy

Trở lên đầu trang