Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt – Tập 31

Farm nuôi anh Quân. Nuôi 2 ao 500m3. Thả 200.000 post/ao. 2 ao ăn tổng cộng 260kg / ngày. Tổng 7000kg tôm. 60 ngày 65 con/kg.

Trở lên đầu trang