Trần Quang Huy official

NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT TẬP 102

Mô hình nuôi ao tròn 12 hồ 500m3 của anh Thiên, Quảng Trị. 1 dự án do chính quyền địa phương hỗ trợ sẽ nhân rộng tại đây. liên hệ tư vấn 091375035 huy

Trở lên đầu trang