Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt- Làm Ống xả nước lừng.

Ao nuôi lót bạt ở nhưng khu vực đáy ao thấp thường nước lừng dưới bạt nhiều dễ phồng bạt. Vì vậy nên làm hệ thống thu xả nước lừng dưới bạt. Mời các bạn xem clip. Cần tư vấn liên hệ Trần Quang Huy 0913753035

Trở lên đầu trang