Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt 23

Mô hình nuôi 2 giai đoạn của farm Anh Tưởng Tại Bình Đại Bến Tre, rất thành công. Độ mặn và môi trường ở đây rất phù hợp với nuôi ao lót bạt.

Trở lên đầu trang