Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt 22

Tôm nuôi giai đoạn 2 , nay đã về size 145con/kg.

Trở lên đầu trang