Trần Quang Huy official

Nuôi Tôm Trên Ao Lót Bạt 10

Nuôi tôm trên ao lót bạt 2 giai đoạn. Với hệ thống trữ nước vô cùng lớn và siêu sạch. Kết quả mang lại rất tuyệt vời. Giúp chủ ao luôn chủ động với nguồn nước sạch. Giúp chủ ao kéo sze tôm về size lớn bán giá cao. Liên hệ Trần Quang Huy để tư vấn quy trình nuôi: 0913753035

Trở lên đầu trang