Trần Quang Huy official

Nuôi tôm thẻ trên ao lót bạt…

Clip 3 về quy trình nuôi tôm trên ao lót bạt. Lh huy 0193753035.

Trở lên đầu trang