NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Nuôi tôm thâm canh ao đất ở Cà Mau

Nông dân Cà Mau chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm thâm canh trong ao đất
(Đính chính: (so sơ xuất đã ghi sai – Kỹ sư Vinh, Trung tâm Khuyến nông Cà Mau)

#nuoitom #kinhngiemnuoitom #nuoitomthamcanh #nuoitomaodat #nongthonbaclieu

Trở lên đầu trang