News thuy san

Nuôi tôm quảng canh hai giai đoạn – thủy sản | Extensive shrimp farming in two stages

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Huyện Phước Long, tỉnh bạc Liêu nhân rộng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn có cho ăn đạt hiệu quả, năng xuất cao.
————————————
Phuoc Long District, Bac Lieu Province replicates the two-stage improved extensive shrimp farming model with efficient feeding and high productivity.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang