News thuy san

Nuôi tôm ít rủi ro – thủy sản | Low-risk shrimp farming

#thuysan #Đểítrủirotrongnuôitôm #Trangtincuộcsống

Để ít rủi ro trong nuôi tôm. Thạc sĩ Khiêm khuyến cáo đến bà con Những vấn đề trong nuôi tôm siêu thâm canh gặp ít rủi ro nhất.
—————————————-
Leaving less risk in shrimp farming. Master Khiem recommends to the farmers Problems in super-intensive shrimp farming face the least risk.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang