News thuy san

Nuôi tôm công nghiệp – trải bạt đáy | có quy trình xử lý nước

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom

Những đầm tôm đầy ấp tiếng cười, qua các mùa vụ bà con ở đây thu hoạch đạt được năng suất rất cao.
————————————
The shrimp lagoons are full of laughter, and through the seasons, people here harvest very high yields
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang